Nyheter

Församlingsmöte 20/1 2013!

Församlingsmöte 20/1 2013 kl 17:00.

Välkomna till ett viktigt församlingsmöte under eftermiddagen söndagen den 20 januari!

På dagordningen står kassörsfrågan samt val av representant i GF-kyrkans regionala förtroenderåd. Dessutom ska vi samtala kring frågan om fortsatt ungdomsledare hösten 2013.

Frågan om ungdomsledare är ständigt aktuell. Joels period som ungdomsledarpraktikant tar slut 31/7. Vi är väl alla överens om att vi behöver en ungdomsledare. Vår ekonomiska verklighet är att vi inte hittills klarat av det med en budget i balans, vi måste ta av vårt kapital. När vi övervägde ersättare för vår förra ungdomsledare Michaela bestämde vi att inte under det kommande året satsa på en ”vanlig” ungdomsledare. Praktikant från SVF blev lösningen den gången. Hur ska vi tänka nu? Vad behöver vi veta för att kunna fatta kloka beslut? Vilka prioriteringar kan göras? Vad vill Gud att vi ska göra? Vilket ansvar har vi som församling för förvaltningen av det ekonomiska kapital som återstår? Frågorna känner vi igen sedan tidigare – vi behöver nu på nytt tänka långsiktigt och verkligen söka Guds ledning i detta.

Vi kommer inte att ta definitiva beslut på församlingsmötet, tanken är att vi samtalar om hur vi går vidare för att sedan ett par månader senare komma fram till definitivt beslut. Du är också välkommen att höra av dig direkt till oss i Församlingsrådet med dina tankar, frågor och funderingar kring ungdomsledarfrågan.

 

Ann-Charlotte Svensson