Nyheter

Jesus sänder – 7 enkla steg

Jesus sänder – 7 enkla steg

Lukas 10:1-2 Jesus sänder ut 72 för oss helt okända människor. Vi vet bara att de var villiga att gå ut i tjänst för Herren. Du kan vara en av de 72! För att komma igång kan du använda 7 enkla steg. Ett viktigt tips är att gå i just den ordning som du ser här nedan.

 Ett annat viktigt tips är att skriva ner allt som händer för varje steg, framförallt när du började be, steg 1 och vem personen är och när personen mötte Jesus. För Jesus ger dig samma kraft som till de 72! Du gör ditt och Jesus gör sitt!

1 Börja med att be/samtala med Jesus, till vem ska du bli sänd till.

2 Be och arbeta upp en vänskap – lär känna personen.

3 Visa Guds kärlek genom dina handlingar till personen -handlingar ledda av helig Ande.

4 Nu kommer du upptäcka hur Gud arbetar med personen.

5 Berätta sedan om din berättelse, varför du började tro på Jesus.

6 Bjud in personen på någon kristen aktivitet, SMU-Cafét, gudstjänst, vad som helst.

7 Berätta den sanna berättelsen om vem Jesus är – vad han gjorde i/för världen.

Kristina Gustafsson pastor