Nyheter

Vill du vara med i en hemgrupp?

Hemgruppsnytt

Torsdag den 21/2 var det en öppen inbjudan till hemgrupp i pastorns hem. Glädjande kom 16 stycken. Det resulterade i att vi redan denna kväll delade upp oss i tre hemgrupper.

Varje torsdag från kl 19.00-21.00 finns det nu möjlighet för alla som gärna vill vara med i en hemgrupp att vara det. Vad gör man i en hemgrupp? Det enklaste svaret är att vardagsumgås! Vi fikar enkelt, samtalar om livet utifrån oss själva. Delar tro och kanske otro.

Vi bestämde ett maxantal i grupperna vilket förhoppningsvis kan innebära att vi rätt snart blir fler grupper : )

Ta kontakt med Kristina Gustafsson om du vill gå med i en grupp eller bara vill veta lite mer

076-7970116