Nyheter

SMU’s Torparliv 2013

Hej

Torpalivplanering är i full gång.

Vi kommer att skicka ut all information via posten vecka 22, till de deltagare som kommer med.
Vi jobbar på att kunna ta med alla som har anmält sig. Vi hoppas på ett roligt läger.
Uppdatering 2013-05-24
Alla kommer med. Vi har en större buss nu!
Ledarna