Nyheter

Katastrofen i Filippinerna

Från Equmeniakyrkans hemsida

Publicerat 2013-11-12 av Tomas Lannfjäll

Equmeniakyrkan samverkar med Diakonia och kanaliserar stöd till Filippinerna via ACT Alliance, ett samarbetsorgan för kyrkor och kristna hjälporganisationer.

En av de lokala samarbetskyrkorna i Filippinerna är United Church of Christ in the Philippines (UCCP), där en av Equmeniakyrkans medlemmar, Anna Skagersten, lärare vid Teologiska Högskolan Stockholm, arbetar under det här läsåret.

Sänd din gåva till Equmeniakyrkans 90-konto (90 03 28-6) eller direkt till Diakonia 90 33 04-4.

Se även mer info om ACTs arbete i Filippinerna på Diakonias hemsida.