Nyheter

Remissvar tro-dop-gemenskap 2014-02-23

Förslag till remissvar tro-dop-gemenskap

Församling? Svar: Vaggeryds missionsförsamling
Vilket alternativ ser ni? Svar : A- medlemskap som nu
Motivering: Gemenskapen kring Kristus , inte det formella medlemsskapet, är redan nu det sammanhållande kittet hos oss och leder också till en öppenhet mot alla som vill vara med (typ alt B) att föra evangeliet vidare, så även en öppenhet i ekumeniska sammanhang (utan specificerat medlemskap typ alt D).
Vi ser ingen vinst med att stryka medlemsbegreppet- men svårigheter inte minst juridiska- och vi lever trots allt i Sverige och inte ”ovan där”.
Ett differentierat medlemskap (alt C) , kan det finnas i Guds rike och Gudsrikets sammanhang?
Hindret in i församlingen beror nog mer på oviljan att engagera sig än medlemsskapsbegreppet, men om vi inte engagerar oss hur skall då församlingen leva vidare? Även alt D kräver engagemang o ledare/samordnare.
Konsekvenser för dopet: Vi ser dopet som en gåva och förutsätter att man är döpt eller är beredd att döpas i samband med att man går in i församlingen. Vi betonar gemenskapen med Kristus och vad är då naturligare än att också låta döpa sig om man inte redan är döpt till honom?
Konsekvenser för nattvardens gemenskap: Medlemskap är inte nödvändigt för att dela nattvardsgemenskapen med Kristus- där är det tron o viljan att söka sig till Kristus som begränsar. Sålunda är nattvardsbordet redan öppet hos oss för barn och icke-församlingsmedlemmar.