Nyheter

Frukostsamling om Gudstjänst

Frukostsamling Lördag 21 nov kl 09-12

Välkommen ordinarie nattvardstjänare , mötesledare och du som vill börja!

Det blir tankar, samtal om gudstjänsten, nattvard och så frukost förstås.
Anmäl dig till  senast 19/11
Välkommen!