Nyheter

Tänd ett ljus – Insamling i advent

tand_ett_ljus_liggandeannons

”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)

Som Jesu efterföljare idag får vi låta vårt ljus lysa i världen. I Equmeniakyrkans vision bekänner vi att vi vill vara en kyrka för hela livet – och för alla folk – där mötet med Jesus Kristus inte bara förvandlar mig och dig, utan hela världen!

Mission och bistånd i ord och gärning är vad Equmenia-kyrkan arbetar med i nästan 30 länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Vi arbetar främst via nationella kyrkor, lokala församlingar och kristna organisationer.

Kyrkan har ett unikt nätverk och vi arbetar i förvissningen om att ljuset, Jesus Kristus går före oss ut i världen. Han säger genom lärjungarna även till oss: ”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss. Vi får också i år tända ljus på många sätt och på många platser. Men vi kan inte göra det om vi inte jobbar tillsammans.

Mer information och berättelser finns på Equmeniakyrkans hemsida.