Nyheter

Annandagsvandring 17/4 kl 08-12 (2017)

H1

Välkommen med på en naturlig vandring i Hovslätts omgivningar.

Vi samlas vid Missionskyrkan kl 08:00 för samåkning till Hovslätt. Medtag fika, bra skor och gärna någon vandrare till.

Vi kommer att gå 7-8km på stig, skogsväg, trappor och lite spång och en del uppför. Målet har en toppenutsikt där vi fikar så länge alla vill.

Undrar du något så prata med Gunnar Gustafsson 0703-671681

Alla är välkomna!