Församlingen

Församlingens arbete bygger på följande grundsatser

  • Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare.
  • Bibeln är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet.
  • Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i en bekännelse av Gud som Fader, Son och helig Ande.
  • Genom Guds ord, dopet och nattvarden inbjuds var och en som vill följa Kristus att dela församlingens liv och gemenskap.
  • Vägen in i församlingen är Guds inbjudan till gemenskap och människans svar i tro på Jesus Kristus.
  • Församlingens uppgift är att ära Gud och föra evangeliet om Guds rike vidare bland människor.