Vår vision

TAGGAD

På Jesu uppdrag vill vi tillsammans växa i fördjupad andlig gemenskap där glädje och ansvar blir en naturlig dragningskraft.

Tillsammans, Andlighet, Gemenskap, Glädje, Ansvar, Dragningskraft

Vi har under det gångna verksamhetsåret haft många spännande samtal kring vad vi vill se vår församling utvecklas till. Ord som gemenskap och glädje har varit ofta återkommande. Något som också uttryckts är längtan efter att vår församling får vara med och ge förutsättningar för att många människor upptäcker Jesus och vad ett liv med honom inebär. Några citat från samtalen kring ”den dagen då det hänt ett under, och vår församling är precis sådan du vill att den ska vara”: ”Det är trängsel i kyrkan! På första sidan i JP skrivs om att här finns saker som alla vill ha!”

”Ekonomin är på topp! Vi kan anställa fler! Vi har Gudstjänster fem gånger varje söndag, eftersom alla inte får plats samtidigt!” ”Det lyser i kyrkan. – ett skimmer! På något sätt ser man att Gud finns där.” Ur dessa tankar, drömmar och förhoppningar har sedan nedanstående text vuxit fram, och den antogs på församlingens årsmöte i oktober: Med utgångspunkt från Omsorgsgruppernas visionstankar och som resultat av FR-dagen 24 september föreslår FR följande förslag till visionstext. Ur gruppernas visionstankar återkommer regelbundet orden:
tillsammans, andlighet, gemenskap, glädje, ansvar och dragningskraft. Begynnelsebokstäverna bildar ordet taggad.

Taggad = inspirerad, ”på hugget”.

 

Ef. 4:3-6

Sträva efter att med friden
som band bevara den andliga
enheten: en enda kropp och en enda
ande, liksom ni en gång kallades till
ett och samma hopp. En är Herre,
en är tron, ett är dopet, en är Gud
och allas fader, han som står över
allting, verkar genom allt och finns
i allt.

Ef. 4: 15-16

Nej, låt oss i kärlek hålla
fast vid sanningen och växa i alla
avseenden så att vi förenas med
honom som är huvudet, Kristus.
Han låter hela kroppen fogas
samman och håller ihop genom att
alla lederna hjälper och stöder, med
just den kraft han ger åt varje
särskild del. Då växer hela kroppen
till och byggs upp i kärlek.

På Jesu uppdrag vill vi tillsammans växa i fördjupad andlig gemenskap där glädje och ansvar blir en naturlig dragningskraft.

Tillsammans, Andlighet, Gemenskap, Glädje, Ansvar, Dragningskraft

Text: Ann-Charlotte Svensson